Jættehøj ved Ørbækgaard

www.sydvestkysten.dk
Jættestuen ved Ørbækgaard stammer helt tilbage fra stenalderen.
Foto: Henrik Falch

Bag blomstermarken på Ørbækgaard ligger en gammel jættehøj, eller nærmere resterne af en.
De 10 bæresten og to dæksten giver et godt indtryk af, hvordan stenalderfolkene begravede deres døde. Jorden, der har været kastet over stenene er væk, så stenene træder nøgne frem. Men det giver god anledning til at fundere over, hvordan stenaldermenneskene på stedet, har samlet de tunge sten sammen og fået dem anbragt rigtigt. Oldtidsmindet er markeret af en ring af marksten, der angiver højens formodede omkreds.

I følge kulturarvsstyrelsen stammer højen fra stenalderen og er dateret 3950 – 2801 f.Kr.

Stigsnæs Landevej 360
Parker ved blomstermarken og gå de 200 meter gennem kornmarken. Der er spor i marken, så man ikke behøver træde kornet ned.
Desværre er skiltningen på stedet mangelfuld.
Du kan læse og se mere på Kulturarvstyrelsens hjemmeside

www.sydvestkysten.dk
Jættestuen ved Ørbækgaard stammer helt tilbage fra stenalderen.
Foto: Henrik Falch

Verdens dejligste sted