Borreby Herreborg

Borreby  Herreborg

Borreby Herreborg er en befæstet herregård i Magleby Sogn ved Skælskør. Godset omtales første gang i 1345, er opført ved et dobbelt voldsted og omfatter et areal på 676 hektar land.

I slutningen af 1300-tallet tilhørte stedet slægten Urne, men blev senere Roskilde-kirkens eje. Under Grevens Fejde var det dog i 1535 et medlem af Urne-familien, Johan Jørgensen Urne, der måtte overgive gården.

Ved reformationen overgik gården til kronen, som omkring 1553 overlod den til rigskansler Johan Friis. På hans foranledning nedlagdes en nærliggende landsby, og i 1556 blev de nuværende bygninger opført til erstatning for den borg, som blev ødelagt under fejden.

Johan Friis havde ingen børn, men overlod godset til brodersønnen Christian Friis, som lod opføre de bygninger, der omkranser den indre slotsgård. Da der ved hans død ikke var mandlige arvinger, overgik godset via søsteren Dorte, som var enke efter Oluf Daa[Hvem?], til Daa-slægten.

Herunder et par billeder fra de spændende rundvisninger med godsejer Joachim Castenschiold.

Joachim Castenschiold viser selv rundt på sin Borreby Herreborg. Her er det familiens kapel. Foto: Henrik Falch
Joachim Castenschiold viser selv rundt på sin Borreby Herreborg. Her er deres daglige indgang, der også fører til riddersalen. Foto: Henrik Falch
Besøg Sydvestkysten.
Godsejer, hofjægermester og teaterchef, Joachim Castenschiold, viser selv rundt på sin Borreby Herreborg. Foto: Henrik Falch

Se også godsets egen hjemmeside

Ejere af Borreby Slot
(1345-1390) Niels Jensen
(1390-1392) Lave Nielsen Urne
(1392-1410) Zabel Kerkendorp
(1410-1430) Peder Jensen Lodehat
(1430-1536) Roskilde Bispestol
(1536-1553) Kronen
(1553-1570) Johan Friis
(1570-1616) Christian Friis
(1616-1618) Dorthe Friis gift Daa
(1618-1641) Claus Daa
(1641-1652) Jørgen Daa
(1652-1666) Oluf Daa / Valdemar Daa
(1666-1681) Valdemar Daa
(1681-1685) Ove Ramel
(1685-1730) Mette Rosenkrantz[Hvem?] gift Ramel
(1730-1732) Else Ovesdatter Ramel
(1732-1750) Christian Berregaard
(1750-1769) Villum Berregaard
(1769-1776) Beata Antonia Augusta Berregaard, født von Reuss-Lobenstein (enke)
(1776-1783) Hans Georg Faith
(1783-1817) Joachim Melchior Holten Castenschiold
(1817-1832) Henrik Gisbert Castenschiold
(1832-1865) Adolph Frederik Holten Castenschiold
(1865-1919) Carl Vilhelm Behagen Castenschiold
(1919-1945) Adolf Frederik Holten Castenschiold
(1945-1961) Carl Christian Henrik Holten Castenschiold
(1961-1970) Carl Christian Henrik Holten Castenschiold / Carl Henrik Holten Castenschiold
(1970-2001) Carl Henrik Holten Castenschiold
(2001-) Joachim Lorentz Holten Castenschiold

Besøg Sydvestkysten
Joachim byder velkommen til Storebededagsaften. Det er en aften, hvor de flotte kostumer fra teatret bliver luftet og er med til at give et stref af fortidens herreborgsstemning.
Foto: Henrik Falch

Wikimedia Commons har flere filer relateret til Borreby Slot

Kilder
Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
J.P. Trap: Danmark, 5.udgave (Kraks Landbrug)

Verdens dejligste sted