Ejere af Basnæs

Basnæs omkring 1860

Basnæs (tidl. Bastnæs) er en gammel hovedgård, som nævnes første gang i 1426. Gården ligger på et voldsted i Tjæreby Sogn, Slagelse Kommune. Hovedbygningen med tre hjørnetårne er opført i 18421846 ved G.F. Hetsch.

Basnæs Gods er på 991 hektar med Transbygård og Toftebjerg og ligger ud mod det fredede vildtreservat Basnæs Nor.

 

Ejere af Basnæs

(1426-1436) Anders Jakobsen Lunge

 • (1436-1456) Ove Jakobsen Lunge
 • (1456-1466) Jakob Ovesen Lunge
 • (1466-1470) Jakobsdatter Lunge gift Krafse
 • (1470-1504) Jesper Krafse
 • (1504-1530) Hans Jespersen Krafse
 • (1530-1566) Jesper Hansen Krafse
 • (1566-1595) Kirstine Bølle gift Krafse
 • (1595-1599) Eiler Jespersen Krafse
 • (1599-1602) Hilleborg Bølle gift Krafse
 • (1602-1614) Margrethe Hansdatter Krafse gift Brahe
 • (1614-1625) Birgitte Ottosdatter Brahe/Helvig Ottosdatter Brahe
 • 1616 blev Helvig Brahes halvpart af Basnæs udlagt til en holstener.[1]
 • (1625-1647) Axel Hansen Arenfeldt
 • (1647-1676) Jacob Axelsen Arenfeldt/Jørgen Axelsen Arenfeldt
 • (1676-1681) Anna Ramel
 • (1681-1685) Ove Ramel
 • (1685-1694) Christian Bielke
 • (1694-1705) Vibeke Nielsdatter Juel gift Bielke
 • (1705-1716) Poul Eggers
 • (1716) Lars Benzon
 • (1716-1728) Laurence de Boysset
 • (1728-1736) Christian Frederik de Boysset
 • (1736-1749) Frederik Conrad von Holstein
 • (1749-1751) Slægten von Holstein
 • (1751) Johan Baltzer Höserich
 • (1751-1757) Peder Mikkelsen Qvistgaard
 • (1757-1763) Frederik Otto lensgreve von Wedel-Jarlsberg
 • (1763-1764) Frederik Auguste Adolphe de Favin
 • (1764) Niels de Hofman
 • (1764-1765) Peter Johansen Neergaard
 • (1765-1768) Johan Thomas Petersen de Neergaard
 • (1768-1778) Mathias Brønstorph
 • (1778-1783) Jens Lowson
 • (1783-1791) Charlotte Amalie Riis gift Lowson
 • (1791-1805) Christian L. Schütz
 • (1805-1807) Frederik von Blücher
 • (1807-1809) Helene de Thygeson gift von Blücher
 • (1809-1829) Christian Frederik Fiedler
 • (1829-1838) Slægten Fiedler

Verdens dejligste sted